Välkommen!

Att du tagit dig hit visar att du gjort ett viktigt aktivt val. Ditt första steg till att investera i din eller din organisations framtid.
Vill du eller din organisation skapa engagemang kring era mål och verkligen förstå effekterna av att nå dem? Vill du få tyngd i ditt ledarskap? Vill du kommunicera effektivt och nå ända fram?
Inger jobbar med ledarskapsutveckling på individnivå men även med grupputveckling i organisationer.

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2