För dig som leder och vill nå ända fram

Archive for Okategoriserade

Ingen kan göra dig irriterad eller osäker utan din tillåtelse

11 april, 2016 Okategoriserade

Tolka andra
I mötet med andra får vi oftast energi, lär oss saker, kanske till och med får tillfälle att omvärdera tankar och föreställningar vi har 🙂
Men visst kan du som jag också känna igen dig i, när någon du möter tar din energi ?
Av någon anledning så låter vi vissa människor påverka oss, dränera oss på energi och lust…..
Jag har sagt det förr, jag säger det igen, DU HAR ETT VAL.
Du har ett val att inte låta omgivningen påverka ditt tillstånd. Ingen kan göra dig irriterad utan din tillåtelse, kom ihåg det!
Du behöver först tillåta att den du möter ska påverka ditt tillstånd. Det är ditt val.
Gör aktiva val i dag, Ingen kan göra dig irriterad eller osäker utan din tillåtelse 
Vill du veta mera om Inger Individ och Grupputveckling? Hör av dig

Coaching, mentor, handledning eller terapi?

10 april, 2016 Okategoriserade

Olika utvecklingsformer har sin plats, och fyller ett syfte utifrån dina behov. Så ställ dig ibland frågan vad man menar när man slänger sig med olika begrepp, roller, eller förhållningssätt.

Jag vill därför kort försöka beskriva vad dessa titlar och roller står för i grunden.

Coaching:

Coaching bygger på ett tydligt målfokus. Samtalen kan ses som en lösningsfokuserad samtalsteknik som innefattar både kraftfulla frågor med tydligt syfte i kombination med väl avvägd feedback. De känslor, insikter och idéer som den coachade får när coachen ställer frågorna är det som leder till den önskade förändringen. En coach lägger inga egna värderingar eller åsikter i samtalen med den coachade. Coaching har ofta delar av aktivitet för att skapa förändring och nya vanor.

Mentor:

Mentorskap innebär att man delar med sig av egna erfarenheter till någon annan inom en bransch eller som befinner sig i samma situation. Mentorns roll är att stödja och förmedla kunskap samt ge förslag till lösningar.

Handledare:

Handledarens roll är att förmedla en viss metod eller teknik till den som blir handledd.

Terapi:

Med hjälp av terapi kan du på olika sätt och på olika nivåer bearbeta eventuella problem. En terapeut är lösningsinriktad i det terapeutiska arbetet med individer med psykosocial problematik. Det kräver en djupgående kunskap om mänskligt förändringsarbete, det kan krävas olika typer av psykosocial, psykologisk och psykiatrisk kunskap.

Vad du behöver när du ska göra ditt förändringsarbete, och vad som är bäst lämpat för dig är många gånger avhängt på syftet.

Du är någon annans arbetsmiljö

5 april, 2016 Okategoriserade

Arbetsmiljö

 

 

 

 

 

Måste man vara glad på jobbet?

Som ledarskaps- och medarbetarskapscoach tycker jag att det beror på… Å ena sidan är du ju mest trovärdigt som kollega om du är autentisk, ärlig och dig själv i så stor utsträckning som det nu är möjligt och som du själv vill förstås.

Å andra sidan….du har betalt för ett arbete som ska utföras och den energi du förmedlar har alltid en riktning. Din energi uppfattas väldigt snabbt av andra det kan vara energi som fokus, koncentration, frustration, ilska eller glädje. Jag tror att de flesta kan ta ett eget ansvar för hur de vill bete sig i gruppen, även om jag också lärt mig när jag jobbar med grupper hur omedvetna många av oss är om hur vi uppfattas av andra eller hur vi faktiskt påverkar andra kollegor.

En kollega som är missnöjd kan påverka en hel avdelning genom att kommunicera sitt missnöje till andra istället för till den den det berör. Skitsnack kan spridas med ljusets hastighet tyvärr. Och en positiv inställning smittar som pärlande skratt, det kan nog många skriva under på. Vi vet när vi stöter på de där personerna som sprider glädje, den energin har vi med oss ända hem till middagsbordet efter jobbet, eller hur? Vi är varandras arbetsmiljö i ett team och vi har ett individuellt ansvar att agera på det.

Chefer och ledare har ett ännu större ansvar att träna på att vara en bra arbetsmiljö. Som ledare är du en förebild och påverkar andra, vilket du vill eller inte. Det är ju själva vitsen med den rollen. Som ledare är det viktigt att ha emotionell kompetens. Vad är det egentligen? Jag skulle säga att den handlar om självinsikt. Ju mer du känner till om dig själv och dina egna beteenden, ju mer kan du öva upp din förmåga att påverka dina tankar, känslor och beteenden. Att påverka dina tankar, känslor och ditt agerande gör att du skapar en energi och riktning som påverkar gruppen. Du vet att du har koll på och ansvarar för dig själv och ditt tillstånd, då behöver du heller inte ändra på din omgivning. Positiv inställning smittar.

Precis som en skådespelare på Dramaten behöver försätta sig i ett tillstånd och ge sig själv den energi den behöver för kvällens föreställning, behöver en ledare och chef ta ansvar för att skapa det tillstånd som behövs för just den arbetsdagen, eller den energi och arbetsmiljö som gruppen behöver just nu.

Ledare är också människor, vi är inga robotar. Tvärt om. Som för alla andra händer det saker i livet som suger. Berätta det då, berätta att du har en dålig dag, eller att något händer i ditt liv just nu. Vi kan alla hamna i kris ibland.

Men att vara någon annans arbetsmiljö på ett proffsigt sätt skulle t.ex. kunna vara att ta en stund på morgonen, kanske i hissen upp till kontoret och reflektera över och registrera hur du har det med ditt tillstånd. Hur mår jag? Vad känner jag? Gör ett aktivt val, är det något du behöver lämna kvar i hissen tills du går hem senare i dag? Fundera på vilken energi du behöver inför dagen (positiv, lugn, effektiv, nyfiken, fokuserad, glad, energisk)

Ge dig själv den stunden, sen går du ut ur hissen och är någon annans arbetsmiljö precis så som du vill att din arbetsmiljö ska vara.

 

 Anneli Hammarsten

VD, Inger individ och grupputveckling AB

 

 

 

Hantera det svåra samtalet som chef

21 mars, 2016 Okategoriserade

Det är en konst att kunna ge feedback.

Feedback

 

 

 

 

Många av oss tycker att det är en utmaning att kommunicera till andra det vi känner, tycker eller behöver informera om så det uppfattas bra av mottagaren. De flesta tycker nog att det är ok att ge positiv feedback men när det kommer till situationer när vi behöver ge feedback som är korrigerande eller feedback som vi redan på förhand kan sätta oss in i kommer att såra eller orsaka en förändring för motparten så drar vi oss för det.

Det är mänskligt och på något sätt sprunget ur någon sorts omtanke. Som ledarskapskonsult vill jag hävda att när vi drar oss för att ge feedback vare sig den är positiv, negativ eller korrigerade så duckar vi från vårt ansvar som ledare.

Den hänsynslösa hänsynsfullheten brukar jag benämna den. Att ta ”för mycket” hänsyn är bara ett sätt att förringa eller förminska andra människor och vi tar oss rätten att avgöra huruvida vår omgivning kan hantera sina känslor eller med- och motgångar i sina liv. Det innebär inte att vi ska fara fram som ”bulldozers” och slänga ur oss våra valda sanningar till alla som kommer i vår väg utan hänsyn till hur vi formulerar oss. Att ge negativ eller korrigerande feedback på ett respektfullt sätt behöver inte alls betyda att vi sårar medarbetare, tvärt om.

Handen på hjärtat, visst har du stött på någon vän, chef eller släkting som faktiskt vågat säga som det är till dig och där det sedan visat sig att det var precis det du behövde höra för att växa, förändra eller byta riktning i ditt liv?

Här kommer några råd, hur du ska tänka när du ger feedback.

 1. Visa på allvaret i situationen från början. Gå rakt på sak.
 2. Håll dig till fakta. Hänvisa till det du vet.
 3. Var tydlig. Beskriv konkreta exempel och konsekvenserna av dem.
 4. Var bestämd och sätt gränser för medarbetarens beteende.
 5. Visa omsorg för medarbetaren.
 6. Lägg märke till reaktioner, både hos medarbetaren och hos dig själv.
 7. Lyssna på och ta in vad medarbetaren säger och frågar efter.
 8. Var ärlig och svara på det du vet, men prata inte mer än nödvändigt.
 9. Låt det finnas tid för medarbetaren att reagera och agera utifrån sina egna behov.
 10. Stå kvar, stå ut, håll i.
 11. Känner du dig trängd, arg, ledsen och rädd. Ta en paus.
 12. Dokumentera samtalet i punktform.
 13. Begär bekräftelse på vad som avhandlats under mötet samt vad nästa steg i avslutningsprocessen är.

Vill du fördjupa dig i konsten att ge (och ta) feedback läs mer om vår kurs här

Kurs i Konsten att ge (och ta) feedback

Är du sann mot dig själv?

7 mars, 2016 Okategoriserade

Sanning

 

 

 

 

 

Vad tycker du om när människor ljuger för dig? Vad tycker du om att de som är nära dig undanhåller delar av sanningen?

Hur många gånger har du sagt att du mår bra, fast du inte gör det? Hur många gånger har du känt dig ledsen, men ändå skrattat åt skämtet som någon just berättat på lunchen?

Att ljuga för sig själv, är något vi alla gör för att inte verka allt för sårbara inför andra men även för oss själva. Det innebär också att du slår på sig själv. När du ljuger för dig själv ofta, så innebär det i praktiken att du inte kan lita på dig själv, det innebär att du ruckar på din egen självtillit.

När du är sann mot dig själv så får du tillgång till ALLA dina känslor. Om du lyssnar in i dig och tillåter dig att känna dina känslor som sorg, ilska, rädsla, glädje och vara i den känslan.. då kan du också förstå och respektera samt acceptera det som sker i dig. Acceptera dig.

Alla dina känslor är lika självklara, och de säger dig något om dig själv..

Prova att lyssna inåt i dag, vad känner du?

Ingen kan göra dig irriterad utan din tillåtelse

22 februari, 2016 Okategoriserade

Acceptans

 

 

 

I mötet med andra får vi oftast energi, lär oss saker, kanske till och med får tillfälle att omvärdera tankar och föreställningar vi har 🙂
Men visst kan du som jag också känna igen dig i, när någon du möter tar din energi ?
Av någon anledning så låter vi vissa människor påverka oss, dränera oss på energi och lust…..
Jag har sagt det förr, jag säger det igen. – Du har ett val
Du har ett val att inte låta omgivningen påverka ditt tillstånd. Ingen kan göra dig irriterad utan din tillåtelse, kom ihåg det!
Du behöver först tillåta att den du möter ska påverka ditt tillstånd. Det är ditt val.
Gör aktiva val i dag, Ingen kan göra dig irriterad eller osäker utan din tillåtelse 

Snabbkurs i motivation till din omgivning

14 februari, 2016 Okategoriserade

iStock_000018656792_Large-1024x674

 

 

 

 

 

 

Vill du ha en snabbkurs i hur du motiverar din omgivning?

Tänk på vad du säger och framförallt hur du säger det. Om du kan formulera dig på ett sätt så dina kollegor, medarbetare, kompisar, eller barn känner sig viktiga och betydelsefulla, då är du på rätt väg.

Om du använder dig av dessa meningar i frågor eller uppmuntrande uppmaningar så garanterar jag att du höjer motivationen i din omgivning.

Jag har förtroende för dig

Jag litar på dig

Tack

Vad tycker du?

Hur kan jag hjälpa?

Jag är stolt över det du gör

Fundera på hur ofta du anväder dig av dessa meningar, om du gör det överhuvudtaget? Se till att medvetet tänka på att kommunicerar ut det varje dag.

Lycka till!

Att utmana dina rädslor är ingenting jämfört med att leva ett liv där du känner dig hjälplös och svag.

1 februari, 2016 Okategoriserade

 

Dream it, Whish it, Do it

 

 

 

 

 

 

Varför drar vi oss så för att utmana våra rädslor? Vad är det som gör att vi kommer på de mest uppfinningsrika strategierna för att slippa utsätta oss för det vi är rädda för? För tyvärr så är det ju faktiskt det enda sättet att övervinna dem, våra rädslor, det är att utmana dem.

Jag har som profession att hjälpa människor att gå utanför sin komfortzon och övervinna det man är rädd för. Om jag skulle räkna upp alla olika rädslor som vi människor (mig själv inräknad) bär på så skulle det ta någon timma kanske, men här kommer de vanligaste: Höjder, djupt vatten, hissar, flygresor, djur av olika slag, där orm och spindlar är vanliga, framträdanden, tala inför en grupp. Andra vanliga rädslor som ibland kan vara omedvetna eftersom de inte orsakas av någon extern specifik situation kan vara, rädsla för att göra bort sig, göra fel, känna närhet, känna tillit, vara i en konflikt.

För att utmana oss själva och våra rädslor så behöver vi ta fram vårt MOD, det är Modet som gör att vi faktiskt ”sätter oss över” det där välbekanta varningssystemet som drar igång i vår kropp när vi känner rädsla.

Mod är en muskel som växer när du utmanar dina rädslor, har du en gång börjat att vara modig i en situation, så är det mycket mycket lättare att använda dig av modet nästa gång, och nästa, och nästa…

Jag vet inte vad just du har för rädslor som du går och bär på, men här kommer några tips hur du kan hantera dina rädslor och träna din muskel MOD.

ANDAS – när du medvetet tar ner din andning så får du ett helt nytt fokus. Hjärnan kan inte hålla igång varningssystemet så länge du påverkar din kropp aktivt, att andas eller djupandas är ett fantastiskt sätt att ta kontroll över panikattacker.

TRÄNA INNAN – Håll ditt tal för dig själv i soffan, eller filma dig själv om du ska göra ett framträdande, titta på flygplanskabiner eller bilder på ormar. Ju fler gånger du tränar, ju fler gånger tror nämligen din hjärna att du har praktiserat det i verkligheten och hjärnan upplever det som erfarenheter där du inte varit rädd, vilket väger upp de gånger du varit rädd. Lätt!

KASTA DIG IN – När du tar dig an mindre utmaningar så är det smart att lura dig själv. Du kastar dig in i något utan att hinna förbereda dig på att vara rädd eller på de hinder du förmodar kan dyka upp. Klinga i glaset inför middagen så måste du säga något. Gå fram till den intressanta människan och säg – Hej, så måste du fortsätta prata.Tricket är att se till att du inte hinner bli rädd.

TÄNK PÅ ANNAT – När du är nervös, orolig inför något som du vet ska hända, är det lätt att älta och låta den där oron och rädslan ta över och det bildar bara nya negativa tankar. Tvinga dig att bryta tillståndet genom att ta ett varmt bad, lyssna på någon podd, musik, ta massage. En flykt med flit från pressen till en lugn plats.

FANTISERA –  Dina rädslor kommer från de valda sanningar du skaffat dig via bilder om situationer du ser i din hjärna och som du fantiserar ska hända, det gör dig rädd. Fantisera bilder och situationer där du tar dig igenom dina utmaningar på ett lyckat sätt. Du lurar helt enkelt din hjärna att dessa valda sanningar är den verkliga erfarenheten. Precis som dina valda fantasier som gör dig rädd.

Att utmana dina rädslor är ingenting jämfört med att leva ett liv där du känner dig hjälplös och svag. Det lovar jag!!

Hur är det med din inre kompass, utvecklar du den?

18 januari, 2016 Okategoriserade

kompass

 

 

 

 

 

Varför stressar och jäktar vi så mycket? Varför aktiverar vi oss själva och våra barn, så vi inte får ihop vår vardag? Varför jobbar vi ibland för mycket, både övertid och hemifrån på kvällen?

Psykologer och filosofer menar att vi gör det för att slippa vara ensamma med våra tankar och vår existentiella ångest, att slippa tomheten i sitt inre. Istället för att stanna upp och känna efter, så skruvar en del av oss upp tempot ytterligare då vi är rädda att tomheten ska vara bottenlös och omöjlig att fylla.

Att stanna upp, lyssna inåt, våga känna, är ett första steg att ta reda på vad som är DU, vad som är dina drömmar, vilka värderingar som är viktiga för dig.  Att ha en inre kompass innebär att du genom egna medvetna tankar tar ställning för och emot saker och ting och hittar hållbara argument för dessa tankar och värderingar. Tex

– Den där attityden skulle jag aldrig finna mig att bli utsatt för

– Jag tror inte på vinstdrivande företag i skolväsendet

– Jag vill bara äta kravmärkt kött

– Jag bestämmer själv hur mycket jag vill arbeta

Din personliga kompass grundar sig på dina preliminära ställningstaganden som du är nöjd med. Kompassen är preliminär eftersom du alltid kan lägga till eller ompröva dina värderingar i takt med att du skaffar dig nya kunskaper och insikter.

Den som skapar sig en personlig kompass har lättare att orientera sig i tillvaron, det blir lättare att säga Ja, tack eller Nej, inte för mig. Men det kräver att kunna leva med konsekvenserna av de val du gör.

Hur gör man för att utveckla sin inre kompass, sin inre kärna?

Våga vara ensam ibland i tystnad för att höra dina tankar, lär känna din magkänsla, känn efter är det din vilja, eller är det för att pappa kommer  att bli stolt över dig?

Fyra frågor att utveckla din inre kärna

1. För vems skull gör jag det här?

2. I vilket syfte gör jag det?

3. Till vilket pris gör jag det?

4. Är det värt priset?

Att utveckla sin inre kompass är inte gjort över en helg, det kan ta flera år. Men det största jobbet är gjort när du behandlar dig själv som fri och 100 % ansvarig för ditt liv och dina val.

 

Små små steg till varaktig förändring

11 januari, 2016 Okategoriserade

Old life New life

 

 

 

Innan julhelgen fick jag frågan….

– Kan du hjälpa mig att bli mitt bästa jag?

Jo visst svarade jag, jag kan hjälpa dig att förändra det du VILL förändra, för att bli den du VILL vara.

Vem VILL Du vara?

Min klient gick hem och funderade på detta och vi ska tillsammans börja jobba med hens ”bästa jag” i veckan.

Jag vet av erfarenhet att det är svårt att göra stora förändringar snabbt, det är en god ambition ja, men oftast svårt att genomföra då det krävs en enorm insats. Är insatsen för stor så tenderar vi människor att inte hålla ut eller mäkta med. Vi tycker inte att det är värt jobbet helt enkelt.

Därför är det bra att börja med små små steg till förändring. En annan viktig sak att tänka på när vi vill förändra något är att lägga till, istället för att ta bort. Vi agerar alla efter vad vi kallar förlustaversion. Vi har ett motstånd mot förluster.

Att lägga till vitaminer för att bli sundare är ett utmärkt första litet steg istället för att ta bort det du tycker om, även om det är förhållandevis onyttigt till frukost. (att ta bort det vita brödet, jousen, osten, OCH den goda leverpastejen, och byta ut det mot tex nyttig gröt kan dra igång vår förlustaversion nämligen) Veckan därpå kan du ta bort den feta leverpastejen, men bara om du ersätter (lägger till) den med något du tycker om som är nyttigare.

Samma sak med fysisk träning, Hur många (jag är en av dem) har inte köpt gymkort, med föresatsen att träna flera ggr i veckan stenhårt för att bli vältränad inom en månad!? När det resultatet jag förväntat mig uteblivit så har jag gett upp..resonerat som så, att är det någon mening att slita med det här när ändå ingen förändring sker.

Ta ett litet steg, börja promenera (gå inte ut hårt och gå varje dag) några gånger i veckan, när det funkar lägg till en kväll med tex någon annan träning kanske styrka, yoga, under veckan. Helt plötsligt så har du börjat röra på dig minst 3 ggr i veckan utan att du känner att det är övermäktigt, sedan kan du fortsätta att lägga till eller öka intensiteten efter hand.

Vill du förändra dig själv mentalt och tex vill träna på att sätta tydligare gränser, så kan det vara svårt att  börja med att förändra världen genom att uttrycka din åsikt på festen bland en massa människor, eller på föräldramötet. Börja i det lilla, starta med att uttrycka din vilja tydligt till dig själv först och sen  tillsammans med dina närmaste, fortsätt sedan att träna på att uttrycka din ståndpunkt på tex ett jobbmöte. Samma här det är positivare att uttrycka vad man vill, istället för vad man inte vill.

Tips från coachen i veckan! Ta små steg i taget , Vilket är ditt första?

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2