För dig som leder och vill nå ända fram

Ideellt engagemang

Mentor
Jag har valt att ägna en del av min tid åt ideellt engagemang och då i första hand via Mentor. Det här ser jag som en självklar del i mitt liv, att få bidra med mina erfarenheter och kunskaper till unga i samhället, samtidigt som det även utvecklar mig själv.

Mentor Sverige är en ideell organisation som tillsammans med svenskt näringsliv och volontärer arbetar med att förebygga våld och drog- användning bland ungdomar.

Läs mer om Mentor på mentor.se

 

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2