För dig som leder och vill nå ända fram

Lär dig ett mer coachande förhållningssätt i ditt ledarskap

Anneli2I den här kursen får du lära dig mer om Mänsklig kommunikation och konsten att få dig själv och andra att nå ända fram.

2 Tillfällen

Innehåll kurs

  • Tydlig process i målstyrning
  • Helhetsmodellen, tanke-känsla-agerande
  • Kroppsspråk, du är vad du tänker
  • Beteendemönster
  • Valda sanningar och föreställningar
  • Hur tolkar du, hur tolkas du
  • Konkreta verktyg att använda för att förstå andra
  • Frågeteknik för att hjälp andra att nå ända fram

Kursen är mycket praktisk med roliga, nyttiga och praktiska övningar. Du kommer även att lära dig frågetekniker för att utveckla dina medarbetare att nå sina egna eller hela gruppens mål. Efter kursen kommer du att ha lättare att göra dig förstådd, du kommer att kommunicera mer anpassat och du får med dig flera konkreta verktyg att förstå och påverka andra.

 

Kontakta IIGU AB för bokning.

Bokningsvillkor

 

 

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2