För dig som leder och vill nå ända fram

Ledarskapsutveckling

Bra ledare är lönsamma!

Ledare och chefer som utvecklar sitt ledarskap vinner mycket på det i sitt dagliga arbete. Att välja att aktivt växa, mogna och kommunicera med sig själv och andra, det påverkar även dina medarbetare. Underställda och överställda kommer att dra många ”växlar” av chefens förändring.

Ledarskapscoaching handlar om, att göra de förändringar som krävs hos dig själv. När du som chef och ledare påverkar dig själv, då påverkar du andra och därmed hela organisationen. Svindlande tanke, Eller hur?

Ledarskapscoaching hjälper dig att:

  • Bli tydlig, trygg och få tyngd i ditt ledarskap
  • Göra rätt prioriteringar
  • Stärka din självkänsla och ditt (eget) förtroende
  • Kommunicera på rätt nivå
  • Använda alla dina resurser
  • Lära dig delegera
  • Ändra oönskade beteenden som tex kontroll och prestation
  • Bli strateg med hjälp av struktur

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2