För dig som leder och vill nå ända fram

Individuell utveckling

Du är vad du tänker!

Som individ tänker, känner och agerar du utifrån de erfarenheter du en gång varit med om. Dina erfarenheter hjälper dig oftast att förstå din omgivning på ett sätt så du kan kommunicera och agera tillsammans med andra. Våra erfarenheter kan även hindra oss. En del erfarenheter kan bidra till att vi agerar med svartsjuka, misstro, kontrollbehov, dålig självkänsla, eller osäkerhet.

Individuell coaching handlar om att bli medveten om dina tankar, valda sanningar, dig själv och andra. Att förstå hur du kommunicerar med dig själv och din omgivning. Våga bryta oönskade beteendemönster, göra aktiva val och bli den du VILL vara.

Individuell Coaching hjälper dig att:

  • Förverkliga dig själv genom att sätta upp mål, och nå dit steg för steg
  • Stärka din självkänsla och ditt (eget) förtroende
  • Kommunicera på rätt sätt med dig själv (tankemässigt)
  • Bli medveten hur du kommunicerar verbalt och ickeverbalt med andra
  • Hantera dina och andras krav och förväntningar
  • Ändra oönskade beteenden
  • Stärka dina nära relationer

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2