För dig som leder och vill nå ända fram

Personprofiler

logo

PulsAnalys bygger på DiSC-teorin av Ph.D. William Moulton Marston och är en internationellt erkänd modell  för att göra personprofilsanalyser. Resultatet av analysen kan hjälpa oss att förstå ”vad, hur och varför” vi gör saker. Verktyget är snabbt , enkelt och med hög precision.

Analysen startar med en självskattning – personens upplevda bild av sina styrkor och drivkrafter. Inget svar är bättre eller sämre än ett annat.

Modellen mäter endast observerbar beteendestil – Hur en person agerar.

Personen får personlig återkoppling på sin analys av en certifierad handledare
. Genom att ni på företaget använder er av PulsAnalys får ni ett utmärkt verktyg för att skapa förståelse för varandras olikheter inom en arbetsgrupp och därmed förbättra kommunikationen och samarbetet.

PulsAnalys är även ett effektivt verktyg vid rekrytering.

PulsAnalys mäter EJ; intelligensnivå, värderingar, kunskaper,  färdigheter eller  utbildning.

PulsAnalys Produkter

 

Ta kontakt här om du är intresserad eller vill få mer information.

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2