För dig som leder och vill nå ända fram

Grupputveckling

”Om din organisation var ett fotbollslag så skulle endast 4 av 11 spelare veta vilket mål som var deras. Endast två skulle bry sig.”

En organisation har alltid en kultur, den kan präglas av laganda, individuella prestationer, globala influenser, eller en historia med traditioner som bevarats många hundra år tillbaks. Oavsett, så är det kommunikation inom oss och mellan oss medarbetare som avgör Hur vi arbetar och (sam)arbetar.

Gruppcoaching handlar om att kommunicera. När, Vad och Hur kommunicerar vi?

Grupp coaching hjälper er att:

  • Stärka gemenskapen och arbetsglädjen i gruppen
  • Tydliga och meningsfulla mål
  • Hitta individens motiv och få en motiverad grupp
  • Utveckla förståelse för varandra
  • Kommunicera framgångsrikt
  • Nå bättre resultat tillsammans

 

 

 

Copyright 2010-2013 Inger individ & grupputveckling AB - Design by Maganni.

rvn_digitalis_theme rvn_digitalis_theme_tv_1_4 rvn_digitalis_theme_fwv_1_2