Är du målinriktad och snabb? Får du energi av att lyckas och nå resultat? Har du fått feedback att du är tydlig och fokuserad i ditt arbetssätt ? Har du lätt för att ta beslut?

Då kan det hända att du är en RÖD personlighetstyp.

Allt detta kan lära dig mer om med hjälp av PulsAnalys DISC -teori.

Pulsanalys är ett verktyg som ger ökad förståelse för vad som driver och motiverar varje person. Du får en snabb överblick över personers sätt att kommunicera och vilka ledarstilar de uppskattar. Du bidrar till varje persons självbild och utveckling.

Vad är viktigast för att skapa och behålla goda resultat i de arbetsgrupper där du ingår? Du och dina medarbetare, ingen tvekan om det. Ta PULSen – det är lätt!

Hur fungerar en Röd personlighet med en Grön? Hur kan man på bästa sätt kommunicera med en Gul eller Blå personlighetstyp.

Vill ni förstå varandra mer i er grupp, se hur ni faktiskt kompletterar varandra med era olikheter. Skulle ni vilja bli ännu bättre på att kommunicera så att du själv och dina kollegor känner er förstådda på riktigt?

Jag kommer gärna och berättar mer hur er grupp kan gå från arbetslag till team, bli mer effektiva och känna arbetsglädje.

Är du målinriktad och snabb?