Sanning

 

 

 

 

 

Vad tycker du om när människor ljuger för dig? Vad tycker du om att de som är nära dig undanhåller delar av sanningen?

Hur många gånger har du sagt att du mår bra, fast du inte gör det? Hur många gånger har du känt dig ledsen, men ändå skrattat åt skämtet som någon just berättat på lunchen?

Att ljuga för sig själv, är något vi alla gör för att inte verka allt för sårbara inför andra men även för oss själva. Det innebär också att du slår på sig själv. När du ljuger för dig själv ofta, så innebär det i praktiken att du inte kan lita på dig själv, det innebär att du ruckar på din egen självtillit.

När du är sann mot dig själv så får du tillgång till ALLA dina känslor. Om du lyssnar in i dig och tillåter dig att känna dina känslor som sorg, ilska, rädsla, glädje och vara i den känslan.. då kan du också förstå och respektera samt acceptera det som sker i dig. Acceptera dig.

Alla dina känslor är lika självklara, och de säger dig något om dig själv..

Prova att lyssna inåt i dag, vad känner du?

Är du sann mot dig själv?