Är du en delegerande chef?

Självklart, säger du. Hur skulle vi annars hinna med allt vi ska få gjort I vår grupp varje dag?

Precis, många av de ledare jag pratar med är vana att delegera uppgifter, aktiviteter på lång sikt eller i akuta situationer för att bli mer effektiva, Och frågan är vad delegerar du?

Delegerar du aktiviteter eller ansvar?

Att delegera aktiviteter innebär ju att du konkretiserar själva uppgiften och är ganska tydlig I din förväntan på Vad, Hur och När det ska göras. Alla inblandade vet vad det innebär att göra det som ska göras. Alla känner sig trygga I arbetsmomentet.

Att delegera ansvar är värre. Det kräver mod från både ledaren och medarbetaren, det kräver förtroende. Att delegera ansvar innebär att man känner en stark tillit till andra, tillit till att resultatet kommer att bli bra oavsett vad som görs, eller hur det kommer att lösas. Förhoppningsvis på rätt tid.

Det krävs mod av ledaren att låta medarbetare ta sitt eget ansvar, att lyssna på sin egen kompass trots krav på effektivitet, lönsamhet och tidspress i organisationen. Det krävs mod av medarbetaren att våga nya idéer, att våga misslyckas, att göra på ett nytt kanske oprövat sätt. Att göra utan att veta utkomsten, att kliva in I det ovissa.

Att göra nytt är som alla vet enda sättet att utveckla sig själv som individ och utveckla sin organisation. Att misslyckas är grunden till lärande. Det är när vi misslyckas som vi lär oss förstå. En del organisationer har en kultur av att våga misslyckas just för att säkerställa ständig utveckling.

Så chefen! Vilka misslyckanden ska vi våga göra I dag, vilkas misstag ska vi lära av I dag. Vilka medarbetare ska du hjälpa att verkligen lyckas med något som får dig att växa, får medarbetare att växa och din organisationen att växa.

Vågar du växa i dag?

 

 

 

 

 

Chefen, vågar du växa?