Olika utvecklingsformer har sin plats, och fyller ett syfte utifrån dina behov. Så ställ dig ibland frågan vad man menar när man slänger sig med olika begrepp, roller, eller förhållningssätt.

Jag vill därför kort försöka beskriva vad dessa titlar och roller står för i grunden.

Coaching:

Coaching bygger på ett tydligt målfokus. Samtalen kan ses som en lösningsfokuserad samtalsteknik som innefattar både kraftfulla frågor med tydligt syfte i kombination med väl avvägd feedback. De känslor, insikter och idéer som den coachade får när coachen ställer frågorna är det som leder till den önskade förändringen. En coach lägger inga egna värderingar eller åsikter i samtalen med den coachade. Coaching har ofta delar av aktivitet för att skapa förändring och nya vanor.

Mentor:

Mentorskap innebär att man delar med sig av egna erfarenheter till någon annan inom en bransch eller som befinner sig i samma situation. Mentorns roll är att stödja och förmedla kunskap samt ge förslag till lösningar.

Handledare:

Handledarens roll är att förmedla en viss metod eller teknik till den som blir handledd.

Terapi:

Med hjälp av terapi kan du på olika sätt och på olika nivåer bearbeta eventuella problem. En terapeut är lösningsinriktad i det terapeutiska arbetet med individer med psykosocial problematik. Det kräver en djupgående kunskap om mänskligt förändringsarbete, det kan krävas olika typer av psykosocial, psykologisk och psykiatrisk kunskap.

Vad du behöver när du ska göra ditt förändringsarbete, och vad som är bäst lämpat för dig är många gånger avhängt på syftet.

Coaching, mentor, handledning eller terapi?