Vad är det som gör att vissa organisationer når de resultat de vill, och vissa inte? Forskning har visat att de arbetsgrupper som inte når sina resultat (dysfunktionella grupper) känner o-tillit och är rädda för konflikter i gruppen. Många visar brist på engagemang och man undviker ansvar i olika grad. I välfungerande TEAM känner man tillit till sig själv och varandra, man vågar ta konflikter tidigt när det bara ”skaver” och har tillåtelse och förväntas säga sin mening i gruppen. Detta medför att man ofta känner ett starkt engagemang och är starkt dedikerad till ett högre syftet och organisationens mål och vision. Man vill ta mer ansvar och man har höga förväntningar på sig själv och varandra.

Det skapar lyckade resultat!

Vid fyra tillfällen får gruppen jobba med de nivåer som är kärnan i ett produktivt TEAM; tillit, konflikt, engagemang och ansvar.

Tillfälle 1 – Tillit: Gruppen får lära känna och öva på att känna mer tillit till organisationens mål, varandra som gruppmedlemmar och sig själv som individ.

Tillfälle 2 – Konflikt: Här lär sig gruppen vikten av att lyfta ”det som skaver” i tid, att förstå vilka konfliktstilar vi använder oss av. Vi hittar och enas om ett unikt grupp-anpassat förhållningssätt (policys) för hur vi vill behandla varandra i konfliktsituationer.

Tillfälle 3 – Engagemang: För att kunna vara engagerad i företagets resultat (till skillnad från sina enskilda skäl till gå till jobbet varje dag) krävs ett eget motiv för företagets mål. Ett starkt motiv skapas genom tydliga, specifika och känslomässiga beröringar inför den vision företaget har satt upp. Ett högre syfte och en identifikation till organisationen är ofta en förutsättning för engagemang och egen drivkraft.

Tillfälle 4 – Ansvar: Gruppen får träna på att hålla varandra ansvariga och självständigt driva sig utan att luta sig mot chef/ledning. Övningar i hur man ger och tar feedback. Här skapar man tillsammans en gemensam tydlig bild för hur ni kommer att agera och känna när målet är uppfyllt. En så kallad målbild.

Pris och upplägg enligt förfrågan, allt beroende på gruppens storlek.

Kontakta mig här för mer information!