Det är en konst att kunna ge feedback.

Feedback

 

 

 

 

Många av oss tycker att det är en utmaning att kommunicera till andra det vi känner, tycker eller behöver informera om så det uppfattas bra av mottagaren. De flesta tycker nog att det är ok att ge positiv feedback men när det kommer till situationer när vi behöver ge feedback som är korrigerande eller feedback som vi redan på förhand kan sätta oss in i kommer att såra eller orsaka en förändring för motparten så drar vi oss för det.

Det är mänskligt och på något sätt sprunget ur någon sorts omtanke. Som ledarskapskonsult vill jag hävda att när vi drar oss för att ge feedback vare sig den är positiv, negativ eller korrigerade så duckar vi från vårt ansvar som ledare.

Den hänsynslösa hänsynsfullheten brukar jag benämna den. Att ta “för mycket” hänsyn är bara ett sätt att förringa eller förminska andra människor och vi tar oss rätten att avgöra huruvida vår omgivning kan hantera sina känslor eller med- och motgångar i sina liv. Det innebär inte att vi ska fara fram som “bulldozers” och slänga ur oss våra valda sanningar till alla som kommer i vår väg utan hänsyn till hur vi formulerar oss. Att ge negativ eller korrigerande feedback på ett respektfullt sätt behöver inte alls betyda att vi sårar medarbetare, tvärt om.

Handen på hjärtat, visst har du stött på någon vän, chef eller släkting som faktiskt vågat säga som det är till dig och där det sedan visat sig att det var precis det du behövde höra för att växa, förändra eller byta riktning i ditt liv?

Här kommer några råd, hur du ska tänka när du ger feedback.

 1. Visa på allvaret i situationen från början. Gå rakt på sak.
 2. Håll dig till fakta. Hänvisa till det du vet.
 3. Var tydlig. Beskriv konkreta exempel och konsekvenserna av dem.
 4. Var bestämd och sätt gränser för medarbetarens beteende.
 5. Visa omsorg för medarbetaren.
 6. Lägg märke till reaktioner, både hos medarbetaren och hos dig själv.
 7. Lyssna på och ta in vad medarbetaren säger och frågar efter.
 8. Var ärlig och svara på det du vet, men prata inte mer än nödvändigt.
 9. Låt det finnas tid för medarbetaren att reagera och agera utifrån sina egna behov.
 10. Stå kvar, stå ut, håll i.
 11. Känner du dig trängd, arg, ledsen och rädd. Ta en paus.
 12. Dokumentera samtalet i punktform.
 13. Begär bekräftelse på vad som avhandlats under mötet samt vad nästa steg i avslutningsprocessen är.

Vill du fördjupa dig i konsten att ge (och ta) feedback läs mer om vår kurs här

Kurs i Konsten att ge (och ta) feedback

Hantera det svåra samtalet som chef