Jag har valt att ägna en del av min tid åt ideellt engagemang och då i första hand via Mentor. Det här ser jag som en självklar del i mitt liv, att få bidra med mina erfarenheter och kunskaper till unga i samhället, samtidigt som det även utvecklar mig själv. Mentor Sverige är en ideell organisation som tillsammans med svenskt näringsliv och volontärer arbetar med att förebygga våld- och droganvändning bland ungdomar. Läs mer om Mentor här.