förändra

 

 

 

 

 

 

Jag väljer:

Att göra aktiva val, inte leva efter slumpen.

Att ha en plan för mitt liv, inte bli offer för någon annans plan.

Att hitta lösningar, inte ursäkter.

Att vara den bästa av mig, inte tävla.

Jag väljer självkänsla, inte självömkan.

Jag väljer att lyssna till min röst, inte till människors godtyckliga åsikter.

Jag väljer….