Är du sällskaplig, talför och övertygande? Får du energi av andra människor? Har du fått feedback att du är talför och övertygande? Vill du förstå meningen med det som ni ska uträtta i gruppen?

Då kan det hända att du är en GUL personlighetstyp.

Pulsanalys är ett verktyg som ger ökad förståelse för vad som driver och motiverar varje person. Du får en snabb överblick över personers sätt att kommunicera och vilka ledarstilar de uppskattar. Du bidrar till varje persons självbild och utveckling.

Vad är viktigast för att skapa och behålla goda resultat i de arbetsgrupper där du ingår? Du och dina medarbetare, ingen tvekan om det. Ta PULSen – det är lätt!

Hur fungerar en Grön  personlighet med en Blå? Hur kan man på bästa sätt kommunicera med en Röd eller Gul personlighetstyp.

Hur fungerar en Gul personlighet med en Blå? Hur kan man på bästa sätt kommunicera med en Röd eller Grön personlighetstyp. Allt detta kan lära dig mer om med hjälp av PulsAnalys  DISC -teori.

Vill ni förstå varandra mer i er grupp, se hur ni faktiskt kompletterar varandra med era olikheter. Skulle ni vilja bli ännu bättre på att kommunicera så att du själv och dina kollegor känner sig förstådda på riktigt?

Jag kommer gärna och berättar mer hur er grupp kan gå från arbetslag till team, bli mer effektiva och känna sann arbetsglädje.

Kontakta mig, Anneli Hammarsten på  Inger individ och Grupputveckling

Mobil: +46 733-304 909

E-mail: anneli.hammarsten@iigu.se

Känner du dina kollegor på riktigt på jobbet?