Konflikt är ett nödvändigt gott. Ju förr du hanterar det som stör dig ju snabbare skapar du tillit till dig själv och din omgivning. När oenighet övergår till att vår självkänsla hotas eller rubbas så är vi beredda at gå i konflikt. Det är inte alltid synligt hos individen tyvärr, men det märks ändå på olika sätt som att energinivån förändras eller olika typer av samarbetsproblem uppstår.

Att ta tag i konflikten tidigt när den visar sig i form av att vi stör oss litegrann är att föredra så klart, men det hinner ofta gå mycket längre tid och konflikter tenderar att bli både långvariga och djupa om det vill sig illa. I den här kursen får du insikter och kunskap om hur du själv ofta hanterar dina konflikter men också förståelse för vilka konfliktstilar andra ägnar sig åt.

1 kurstillfälle, innehåll:

  • Föreställningar och valda sanningar
  • Egna konfliktbeteenden och mönster
  • De fem vanligaste konfliktsstilarna
  • Skillnaden på position och behov
  • Kommunicera genom att förstå, innan du gör dig förstådd
  • Multipla perspektiv

Kursen är praktisk och bygger på interaktivitet i form av olika lättsamma övningar.

Kontakta mig här för att boka!

Ta del av rådande bokningspolicy!