Kursen är tänkt att ge kunskap och verktyg som hjälp till att på ett konstruktivt sätt ge positiv eller korrigerande feedback till din omgivning. Vi kan ibland ha valda sanningar och åsikter om hur en människa är som person, istället för att notera och kommunicera hur någon beter sig. Att ge professionell feedback är stärkande på alla sätt, det främjar utveckling.

1 kurstillfälle, innehåll:

  • Vikten av saklighet kontra åsikter och föreställningar om personen
  • Hur du ger tydlig och specifik feedback
  • Mognadsnivåer i att ta emot feedback
  • Kommunicera genom att skilja på position/behov

Kursen är praktisk och bygger på interaktivitet i form av olika lättsamma övningar.

Kontakta mig här för bokning!

Ta del av rådande bokningspolicy!