Jari Pohjonen VD Grenke Leasing AB

Som ny VD för bolaget kände jag efter ett tag att vår personal inte alltid hade samma målbild. Det spretade rejält och år av olika strategier har gjort att många inte ville åt samma håll och hade inte samma bilder av företagets mål. Efter kontakt med Anneli och en öppen diskussion om vad jag ville och vad målbilden var, skräddarsyddes en insats över en längre tid. Från personlighetsanalyser till grupparbete med de anställda, och efterföljande uppföljningar med samtliga i medarbetargruppen. Denna insats krävde även att ledningen för företaget genomgick en del förändringar för att gemensamt med personalen skapa en ny värdegrund som alla kunde ställa sig bakom. Utfallet är mer än vad jag hade hoppats på nu ungefär 6 månader senare. Att försöka förändra personers värdegrund och inställning är nog det svåraste som jag har tagit på mig. Men Anneli var helt rätt person till detta uppdrag. Genom en gedigen planering av intervjuer samt genomförande på ett ”coachande” förhållningssätt har Anneli verkligen hjälpt oss som företag att genomföra en förändring gällande målbild och förhållningssätt.

Maria Grundén, CEO, Great Place To Work

Som vd för ett växande tjänstebolag kände jag att jag behövde stöd både för att ta bolaget vidare till nästa steg och för att utveckla min roll och mig själv som person. Jag har fått ledarskapsutveckling av Anneli under ett år och kommit vidare väsentligt i mitt ledarskap och min roll som vd. Anneli arbetar målinriktat och utmanar mig att hålla fokus på mina övergripande mål och alltid utvärdera mitt tänkande och mina aktiviteter gentemot dessa. Detta har hjälpt mig att båda utveckla våra strategier och strukturera våra arbetssätt och processer. Annelis erfarenhet av olika operativa ledarroller i näringslivet gör att hon har en bred referensram. Hon är även mycket ärlig och vågar utmana mig vad gäller mitt tänkande och hur jag hanterar olika situationer. Hon får mig att själv upptäcka vad jag behöver i stället för att hon berättar det för mig.

Karin Lauritz, Head of Demand & Portfolio, Vattenfall, Division Distribution & Sales

Samarbetet med Inger Individ och grupputveckling har varit väldigt fruktsamt i arbetet med mitt team, för min utveckling och i min integration med mina anställda. Jag kan verkligen rekommendera Anneli, hon är mycket kompetent och en underbar person.

Cecilia Ursholm, OneVinn AB, Sale and Marketing Manager

I dag är jag mer fokuserad, effektiv och svarar an snabbare. Jag har lättare att förstå kontexten och gränserna för mina ansvarsområden. Min kommunikation med mitt team är mycket tydligare och specifik än tidigare. Anneli hade lätt att bygga förtroende i vårt samarbete i min ledarskapsutveckling.

Ulrika Lindstrom Oskarsson, CEO, Ecru Consulting AB

Mitt mål var att säkerställa att jag fokuserade på vår verksamhetsplan och säkerställde att vi gjorde de nödvändiga aktiviteter som krävdes för att nå våra resultat för året. Att jobba med Anneli har varit stimulerande och ibland utmanande. Anneli är kompetent inom, coaching och ledarskap med erfarenhet av försäljning.

Peter Johansson, Team Manager Service Desk, EVRY AB

Jag kan definitivt rekommendera kursen i kommunikation för den som söker kunskap och verktyg att skapa positiv dialog på arbetsplatsen, vare sig man är ledare eller medarbetare.