I den här kursen får du lära dig mer om mänsklig kommunikation och konsten att få dig själv och andra att nå ända fram.

2 kurstillfällen, innehåll:

  • Tydlig process i målstyrning
  • Helhetsmodellen tanke-känsla-agerande
  • Kroppsspråk – du är vad du säger
  • Beteendemönster
  • Valda sanningar och föreställningar
  • Hur tolkar du och hur tolkas du
  • Konkreta verktyg att använda för att förstå andra
  • Frågeteknik för att hjälpa andra att nå ända fram

Kursen är mycket praktisk med roliga, nyttiga och praktiska övningar. Du kommer även att lära dig frågetekniker för att utveckla dina medarbetare att nå sina egna eller hela gruppens mål. Efter kursen kommer du att ha lättare att göra dig förstådd, du kommer att kommunicera mer anpassat och du får med dig flera konkreta verktyg att förstå och påverka andra.

Kontakta mig här för bokning!

Ta del av rådande bokningspolicy här!