Anneli2I den här kursen får du lära dig mer om Mänsklig kommunikation och konsten att få dig själv och andra att nå ända fram.

2 Tillfällen

Innehåll kurs

  • Tydlig process i målstyrning
  • Helhetsmodellen, tanke-känsla-agerande
  • Kroppsspråk, du är vad du tänker
  • Beteendemönster
  • Valda sanningar och föreställningar
  • Hur tolkar du, hur tolkas du
  • Konkreta verktyg att använda för att förstå andra
  • Frågeteknik för att hjälp andra att nå ända fram

Kursen är mycket praktisk med roliga, nyttiga och praktiska övningar. Du kommer även att lära dig frågetekniker för att utveckla dina medarbetare att nå sina egna eller hela gruppens mål. Efter kursen kommer du att ha lättare att göra dig förstådd, du kommer att kommunicera mer anpassat och du får med dig flera konkreta verktyg att förstå och påverka andra.

 

Kontakta IIGU AB för bokning.

Bokningsvillkor