Leader in me

 

 

 

 

 

 

Led dig själv och stärk andra

Vad är ledarskap?

Det hörs ju på ordet, att skapa ledare. Att genom sitt eget sätt att vara, påverka andra att ta sig till ett mål eller staka ut en riktning.

För att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. Agera som en förebild.

I det stora hela bygger ditt självledarskap på några övergripande steg; målsättning, motivation, formulering, handlingsplan och struktur. De flesta självgående personer har dessa betingelser helt klart för sig mer eller mindre.

Men självklart är det viktigaste med ledarskapet att vara sig själv, att vara en sann ledare. “Bättre sann än bra” brukar jag säga.  Att vara autentisk i sitt ledarskap är det som skapar tillit och får medarbetare att känna förtroende och tro på era visioner. Det syns med en gång i din verbala och icke-verbala kommunikation om du inte är kongruent när du vill förmedla tankar och idéer. Vi läcker som såll, tro mig.

Att känna sig själv, acceptera sina olika personlighetsdrag, är en förutsättning till självledning. Här kommer några ytterligare tankar kring hur du leder dig själv.

 

  • Lär dig hur du tänker och vilka beteenden du har eller vill ha. Du har större chans att lyckas om du är medveten om dina styrkor och inser att du och alla andra ibland beter oss på ett sätt vi gärna skulle slippa. Du är mänsklig. Vi människor gör fel, men vi är inte fel.
  • Ha ett starkt fokus på att göra! Fråga dig vilken roll och vilket ansvar du har själv, och vad du kan påverka. Undvik att försöka hitta förklaringar och fel hos andra eller ikläda dig någon slags martyrskap med försvar som första argument. Fokusera på det resultat du vill uppnå.
  • Var absolut ärlig mot dig själv. Utmana dig. Var jobbig mot dig själv. Ifrågasätt dina egna beslut och vägval. Självreflektera ofta.
  • Ge dig själv positiv feedback. Det du fokuserar på växer. Fokusera på det som fungerar och som du märker ger positiva resultat. Om något inte fungerar, lär du dig av misstagen? Straffa inte dig själv, det är en dålig metod för att komma vidare. Att lära sig nytt, är vägen till utveckling.
  • Håll fast vid processen eller riktningen. Svik inte dig själv genom att överge de mål och den överenskommelse du har med dig själv.

När du leder dig själv, så stärker du andra.

 

 

Led dig själv och stärk andra