påverka sig själv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My business, Your business, or God’s business

Min ensak, det jag kan påverka. Andras ensak, det andra påverkar. Guds ensak, det ingen kan påverka.

När du känner dig sårad eller störd, notera om det är över något du själv kan påverka, eller om det är ett beteende eller ett agerande som någon annan äger och har ansvar för.

Om du inte är säker, ställ dig frågan – vems business är jag i mentalt? Min Business, någon annans business eller Guds business?

Vems Business är det om det sker en jordbävning, eller snöstorm? Svar: Guds eller en högre makt, i alla fall inget du kan påverka.

Vems business är det om grannen har en oklippt häck eller en oskottad uppfart, eller om föraren framför dig kör sakta? Svar: Grannen eller föraren. Grannen är den enda som kan påverka hur hen vill att häcken eller uppfarten ska se ut. Föraren framför avgör hur snabbt den vill köra.

Vems business är det att du stör dig på den oskottade uppfarten, oklippta häcken eller den långsamma föraren framför? Svar: Din… Det enda du kan påverka är dina tankar, ditt tillstånd och ditt agerande.

Fundera på hur många gånger du är i någon annans business mentalt. Notera när du ger oombedda råd eller har en föreställning eller en åsikt om något. Antingen verbalt, eller i tanken?

Fråga dig själv, är jag i deras business, är det något jag kan påverka, har de bett mig om mitt råd?

Än mer viktigt, kan jag använda mina råd till mitt eget liv istället?

Källa: Byron Katie

My business, your business or God,s business