Från den dagen då jag började göra aktiva val har mitt liv utvecklats som jag vill. Den livsåskådningen vill jag dela med mig av till andra. Jag har en mångårig och framgångsrik karriär som säljare, säljchef och ledare. Idag jobbar jag professionellt med individuell och grupputveckling i företag.

Jag startade Inger Individ och grupputveckling 2010, bolaget är döpt efter min mamma som själv har gjort en fantastisk livsresa och bevisat att man kan starta sitt liv med begränsade förutsättningar men trots det, skapa ett rikt och väldigt meningsfullt liv. Ordet inger ska också tolkas som in-ger, att jag ger in förutsättningar för utveckling i grupper och individer.

Individuell utveckling handlar om ett reflekterande förändringsarbete, att bli medveten om dina tankar och valda sanningar. Att förstå dig själv och andra, hur du kommunicerar med dig själv och din omgivning. Våga bryta oönskade beteendemönster, göra aktiva val och bli den medarbetare, chef och ledare du vill och behöver vara.

Som certifierad integrativ coach och förändringsledare jobbar jag idag med självledning generellt, individuell ledarskapsutveckling och förändringsledning i grupper och organisationer.