Arbetsmiljö

 

 

 

 

 

För att behålla fokus som ledare är det angeläget att skilja på våra roller. Den privata rollen och den professionella. Det är lätt att vi agerar kompis, syskon eller till och med förälder på vår arbetsplats.
Det är stor skillnad på att ha en privat kontra en  personlig ledarstil. Som privat medarbetare vill du gärna ta hänsyn och hjälpa till, kanske engagera dig känslomässigt, det är ok…Men det kan också ta energi och fokus från det som är viktigt.
Att vara mer personlig i sitt förhållningssätt kräver att du ser till ett högre syfte i verksamheten, att du kan avgöra vilken riktning hela gruppen behöver ta, men du kan även behöva motivera medarbetaren att ta ansvar för sina egna professionella behov utan att engagera dig med dina privata tankar, känslor och beteenden. Det behöver inte innebära att du inte kan vara en personlig ledare som har närvaro, är glad, eller vill krama dina arbetskollegor om de behöver det.

Hur har du då fokus på det som är viktigt?

Här kommer några hand(be)gripliga TIPS:
· “The power of now” Stöter du på en utmaning som du kan lösa med en gång, gör det! (så slipper det hänga över dig under dagen) Det tar energi från ditt fokus.
· Skippa ironi eller fördömande tankar som även syns i ditt kropps språk. Rak kommunikation tar dig snabbare till ditt eller verksamhetens mål (allt kan sägas om det sägs på rätt sätt)
· Låt ingen “negga” på dina möten, gör klart att om man inte har någon konstruktiv kritik så drar det bara ned gruppen, man kan ändå ha “högt till tak”
· Be om hjälp
· Omge dig med personer som är bra på det du inte är bra på. Du lär dig mer, du sparar tid och energi, samt att andra får växa i din närhet.

Det är i de individuella samtalen med medarbetaren som varaktig förändring, mognad och tillväxt sker.
Att stötta individen med sina vardagliga utmaningar, att uppmuntra ditt team att våga utmana sig själva och gå utanför sin comfortzon och att praktisera nya vanor i sin dagliga verksamhet skapar förändring på lång sikt.

Om du känner dig känslomässigt dränerad, ta en paus. Påminn dig vad som är viktigt i ditt uppdrag.

Personlig eller privat i ditt ledarskap