PulsAnalys bygger på DiSC-teorin av Ph.D. William Moulton Marston och är en internationellt erkänd modell för att göra personprofilsanalyser. Resultatet av analysen kan hjälpa oss att förstå ”vad, hur och varför” vi gör saker. Verktyget är snabbt , enkelt och med hög precision.

Analysen startar med en självskattning – personens upplevda bild av sina styrkor och drivkrafter. Inget svar är bättre eller sämre än ett annat.

Modellen mäter endast observerbar beteendestil – hur en person agerar.

Personen får personlig återkoppling på sin analys av en certifierad handledare. Genom att ni på företaget använder er av PulsAnalys får ni ett utmärkt verktyg för att skapa förståelse för varandras olikheter inom en arbetsgrupp och därmed förbättra kommunikationen och samarbetet.

PulsAnalys är även ett effektivt verktyg vid rekrytering.

PulsAnalys mäter EJ: intelligensnivå, värderingar, kunskaper, färdigheter eller utbildning.

PulsAnalys produkter:

  • PPI – Personlig Profil
  • 360PI – 360 Profil
  • TPI – Teamprofil
  • JPI – Rekryteringsprofil

Kontakta mig här om du är intresserad eller önskar mer information!