Saker som du med all säkerhet kan lägga bakom dig!

  1. Du får faktiskt bryta upp en relation som inte passar dig eller ditt liv längre.
  2. Du har tillåtelse att lämna dina misstag bakom dig.
  3. Du har styrkan att sluta med dina beroenden som mat, sex, droger, alkohol, sociala medier..
  4. Det är helt ok att lämna en vänskap som är ohälsosam eller manipulativ och som inte ger dig glädje, inspiration eller styrka längre.
  5. Du har all tillåtelse I världen att förändra eller sluta med de beteenden I din personlighet som du inte längre har nytta av.
  6. Det går alldelses utmärkt att ta bort dina egna negativa eller för höga förväntningar på dig själv.
  7. Du kan sluta ett jobb som får dig att känna dig ostimulerad, ovärderad, eller där du inte känner dig glad längre.
  8. Det är helt ok att flytta från en stad där du har allt för många negativa erfarenheter eller minnen.
  9. Du har tillåtelse att lämna en livsstil som inte gynnar dig eller passar din självbild längre.

Du KAN lämna allt bakom dig som du inte ÄLSKAR med dig själv.

Saker som du med all säkerhet kan lägga bakom dig