Feedback

Att vara i ett för tillfället väl valt tillstånd är en förutsättning för mig att lyckas med det jag förutsatt mig!

Ja, du läste rätt.. Väl valt tillstånd.

Om jag t ex, ska hålla ett föredrag, men kanske vaknade lite trött och känner mig “låg” fortsatt under dagen så är det viktigt att jag kan försätta mig i ett tillstånd av energi och glädje inför det stundade föredraget. Personligen gör jag det bäst genom att lyssna på “upptempo”musik som gör mig glad, eller att jag i min fantasi tar mig till en situation med människor som jag älskar.

Du kan välja de tillstånd du behöver vara i, som lugn, kärleksfull, hängiven, mm

Nej, säger du, det är inte så lätt att välja att vara lugn och tillfreds när jag precis har blivit sviken eller förolämpad..

Sant, det är inte lätt, det kan vara en utmaning…men det går att försätta sig i tillstånd i det ögonblick vi behöver. Att bearbeta sin känsla av svek och oförätt är viktigt. Efter en tid är det nödvändigt  att gå vidare, att släppa taget, att dissa, att förlåta.

Att förlåta och gå vidare är Bra för din hälsa, de gör dig friskare.

– Minskar stress

– Ökar ditt allmänstillstånd

– Mer energi bättre humör

– Bättre sömn

– Förbättrat blodflöde till hjärtat

 

Jag ska nu ge dig exempel på tillstånd som kan vara rent skadliga för dig om du har dessa under långa perioder….

Rädsla, Ilska, Likgiltighet, Stress, Ångest, Ovänlig, Hotfull, Avundsjuk, Svartsjuk, Girighet, Själviskhet, Hat, Fanatism

 

Att välja en annan känsla, innebär att tänka en ny tanke som speglar känslan, försätta dig ( i tanken) i en situation där du upplever den önskade känslan, eller att försätta din kropp och ditt agerande i ett NYTT tillstånd, tex att medvetet andas lugnare, att medvetet röra sig långsammare, eller snabbare, beroende på vad du vill uppnå. I dag är väl de flesta bekanta med just begreppet Mindfull

 

Exempel på positiva och Dynamiska tillstånd…..

Utmana, Hängivenhet, Beslutsamhet, Njutning, Kärlek, Stolt, Önskan, Förtroende, Energi, Tacksamhet

 

Tillstånd är smittsamt, vi påverkar andra med våra tillstånd. I samklang med andra så är vi en del att deras miljö. Vi är någon annans arbetsmiljö, någon annans hemmiljö. Ta dig tid att bearbeta ledsamhet, sorg eller ilska, men gör dig också medveten om att för de stunder du behöver, att välja att försätta dig i ett tillstånd som passar. Det går!

Väljer du dina tillstånd?